Bộ VHTTDL đề nghị đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch

Bộ VHTTDL yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú du lịch. Ảnh: LĐ
Bộ VHTTDL yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú du lịch. Ảnh: LĐ
Bộ VHTTDL yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú du lịch. Ảnh: LĐ
Lên top