Bộ VHTTDL đã sẵn sàng kịch bản ứng phó dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh Nam Định đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần nhằm phòng tránh dịch COVID-19. Ảnh: TAN.
UBND tỉnh Nam Định đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần nhằm phòng tránh dịch COVID-19. Ảnh: TAN.
UBND tỉnh Nam Định đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần nhằm phòng tránh dịch COVID-19. Ảnh: TAN.
Lên top