Bộ Văn hóa nói về việc nhà sư Thích Thanh Toàn xin giữ tài sản khi hoàn tục

Ông Nguyễn Thái Bình - Người Phát ngôn của Bộ VHTTDL - trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc quản lý tiền công đức trong cơ sở thờ tự. Ảnh: Hoài Anh
Ông Nguyễn Thái Bình - Người Phát ngôn của Bộ VHTTDL - trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc quản lý tiền công đức trong cơ sở thờ tự. Ảnh: Hoài Anh
Ông Nguyễn Thái Bình - Người Phát ngôn của Bộ VHTTDL - trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc quản lý tiền công đức trong cơ sở thờ tự. Ảnh: Hoài Anh
Lên top