Bộ Văn hóa lên tiếng về ý tưởng dựng mô hình khỉ Kong ở hồ Hoàn Kiếm