Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: “Đừng biến Kong trở thành biểu tượng của Quảng Bình'

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Đừng biến Quảng Bình, đừng biến Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành đảo đầu lâu
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Đừng biến Quảng Bình, đừng biến Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành đảo đầu lâu
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Đừng biến Quảng Bình, đừng biến Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành đảo đầu lâu
Lên top