Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo siết chặt các chương trình du lịch quốc gia

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì chương trình Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019. Ảnh: PV
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì chương trình Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019. Ảnh: PV
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì chương trình Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019. Ảnh: PV
Lên top