Bộ trang phục “Bàn thờ” là ý tưởng "tối tạo" thay vì sáng tạo

Bộ trang phục lấy ý tưởng từ bàn thờ đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: MUVN.
Bộ trang phục lấy ý tưởng từ bàn thờ đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: MUVN.
Bộ trang phục lấy ý tưởng từ bàn thờ đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: MUVN.
Lên top