Bố quán quân The Voice Kids: 'Con tôi sẽ không mắc bệnh ngôi sao'