Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bố Minh Thuận: "Con trai tôi ra đi rất bình yên"