"Bố già" Trấn Thành, "Lật mặt" Lý Hải và sao nam có nhiều phim trăm tỉ

Các sao nam có phim trăm tỉ nhiều nhất. Ảnh: NSX, NSCC.
Các sao nam có phim trăm tỉ nhiều nhất. Ảnh: NSX, NSCC.
Các sao nam có phim trăm tỉ nhiều nhất. Ảnh: NSX, NSCC.
Lên top