"Bố già" của Trấn Thành lập kỉ lục: Vượt 5 triệu vé, thu gần 350 tỉ đồng

"Bố già" của Trấn Thành lập kỉ lục khủng. Ảnh: NSX.
"Bố già" của Trấn Thành lập kỉ lục khủng. Ảnh: NSX.
"Bố già" của Trấn Thành lập kỉ lục khủng. Ảnh: NSX.
Lên top