Bích Ngọc, Trúc chỉ và San Hậu

Bộ poster “Nhạc của Đình” của Bích Ngọc. Ảnh: NVCC.
Bộ poster “Nhạc của Đình” của Bích Ngọc. Ảnh: NVCC.
Bộ poster “Nhạc của Đình” của Bích Ngọc. Ảnh: NVCC.
Lên top