Bị nói thu tiền khi giao oxy từ thiện, Việt Hương chính thức lên tiếng

Việt Hương phủ nhận chuyện thu tiền oxy. Ảnh: NSCC.
Việt Hương phủ nhận chuyện thu tiền oxy. Ảnh: NSCC.
Việt Hương phủ nhận chuyện thu tiền oxy. Ảnh: NSCC.
Lên top