Bị đối xử bất công ở "Hộc Châu phu nhân", Dương Mịch đã "hết thời"?

Dương Mịch thiếu đất diễn trong phim mới dù đóng vai chính. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch thiếu đất diễn trong phim mới dù đóng vai chính. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch thiếu đất diễn trong phim mới dù đóng vai chính. Ảnh: Xinhua.
Lên top