Sơn Tùng M-TP không thể diễn tại Liên hoan xiếc Hạ Long

114 nghệ sĩ của 20 quốc gia có mặt tại Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
114 nghệ sĩ của 20 quốc gia có mặt tại Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
114 nghệ sĩ của 20 quốc gia có mặt tại Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top