Bế mạc Festival Âm nhạc mới Á - Âu: Việt Nam hy vọng sẽ là điểm đến để âm nhạc mới cất cánh