Báu vật nhân văn sống, những đôi giầy và nghệ nhân tài hoa Trịnh Ngọc

Một người thợ đóng giày phải biết vẽ kiểu.
Một người thợ đóng giày phải biết vẽ kiểu.
Một người thợ đóng giày phải biết vẽ kiểu.
Lên top