Bất ngờ tạm dừng phiên tòa tranh chấp vở diễn thực cảnh Ngày xưa

Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.D.
Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.D.
Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.D.
Lên top