Báo Văn nghệ, 70 năm đồng hành cùng văn chương

Hồ Chủ tịch (thứ hai, bên phải sang) cùng các nhà thơ, nhà văn của báo Văn Nghệ. Ảnh TL.
Hồ Chủ tịch (thứ hai, bên phải sang) cùng các nhà thơ, nhà văn của báo Văn Nghệ. Ảnh TL.
Hồ Chủ tịch (thứ hai, bên phải sang) cùng các nhà thơ, nhà văn của báo Văn Nghệ. Ảnh TL.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top