Hiến kế cho Thành phố Hồ Chí Minh:

Bảo tồn và quản lý di sản kiến trúc quy hoạch

TSKH - KTS Ngô Viết Nam Sơn. Ảnh: NVCC
TSKH - KTS Ngô Viết Nam Sơn. Ảnh: NVCC
TSKH - KTS Ngô Viết Nam Sơn. Ảnh: NVCC
Lên top