Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo tàng Hà Nội đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ