Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức "Vui Xuân Tân Sửu"

Nghệ nhân hướng dẫn du khách gói bánh chưng tại chương trình "Vui Xuân Tân Sửu". Ảnh: NVCC.
Nghệ nhân hướng dẫn du khách gói bánh chưng tại chương trình "Vui Xuân Tân Sửu". Ảnh: NVCC.
Nghệ nhân hướng dẫn du khách gói bánh chưng tại chương trình "Vui Xuân Tân Sửu". Ảnh: NVCC.
Lên top