Bảo tàng Đà Nẵng triển lãm bộ sưu tập đồ gốm sứ trên các con tàu đắm

Triển lãm sưu tập “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: M.H
Triển lãm sưu tập “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: M.H
Triển lãm sưu tập “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: M.H
Lên top