Bảo Như mất đồ, bị sai tên và 'trắng tay' ở Hoa hậu Liên lục địa