Báo Mỹ viết thị trường tranh Việt ngập tràn “đồ giả”, giới họa sĩ Việt nói gì?

Bức tranh The young beggar thật (trái) và tranh giả, mạo danh Tô Ngọc Vân (phải). Ảnh: New York Times.
Bức tranh The young beggar thật (trái) và tranh giả, mạo danh Tô Ngọc Vân (phải). Ảnh: New York Times.