"Bao giờ màn ảnh Việt mới có một NSND Hoàng Dũng thứ hai?"

NSND Hoàng Dũng để lại cho đời nhiều tác phẩm ấn tượng. Ảnh: ĐPCC.
NSND Hoàng Dũng để lại cho đời nhiều tác phẩm ấn tượng. Ảnh: ĐPCC.
NSND Hoàng Dũng để lại cho đời nhiều tác phẩm ấn tượng. Ảnh: ĐPCC.
Lên top