Bằng Kiều, Quang Lê: Nói “không” với scandal khi tham gia gameshow