Ban tổ chức Miss World Vietnam 2021 nói gì việc chấp nhận thí sinh thẩm mỹ?

Miss World - Vietnam 2021 được diễn ra vào tháng 10 năm nay. Ảnh: SV.
Miss World - Vietnam 2021 được diễn ra vào tháng 10 năm nay. Ảnh: SV.
Miss World - Vietnam 2021 được diễn ra vào tháng 10 năm nay. Ảnh: SV.
Lên top