Bàn chuyện Tết gây mệt mỏi, tốn kém: Giữ Tết truyền thống hay ăn Tết hiện đại?

Nghệ sĩ Chiều Xuân cho rằng nhất thiết phải giữ Tết truyền thống vì đó là văn hóa. Ảnh: Vietnamnet.
Nghệ sĩ Chiều Xuân cho rằng nhất thiết phải giữ Tết truyền thống vì đó là văn hóa. Ảnh: Vietnamnet.
Nghệ sĩ Chiều Xuân cho rằng nhất thiết phải giữ Tết truyền thống vì đó là văn hóa. Ảnh: Vietnamnet.