Bài toán tôn tạo khôi phục di tích lịch sử không còn nguyên vẹn

Chùa Côn Sơn - một trong những di tích lịch sử được xếp hạng mới trùng tu, tôn tạo và có những hạng mục được phục dựng lại. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Chùa Côn Sơn - một trong những di tích lịch sử được xếp hạng mới trùng tu, tôn tạo và có những hạng mục được phục dựng lại. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Chùa Côn Sơn - một trong những di tích lịch sử được xếp hạng mới trùng tu, tôn tạo và có những hạng mục được phục dựng lại. Ảnh: TRẦN VƯƠNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top