Bài học và điểm tích cực sau ồn ào chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Việt

Nghệ sĩ Việt làm từ thiện. Ảnh: NSCC, CTCC.
Nghệ sĩ Việt làm từ thiện. Ảnh: NSCC, CTCC.
Nghệ sĩ Việt làm từ thiện. Ảnh: NSCC, CTCC.
Lên top