Bắc Ninh: Hơn 6,3 tỉ đồng sản xuất phim Đội thiếu niên du kích Đình Bảng

Sách “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng”. Ảnh: Baobacninh.com.vn.
Sách “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng”. Ảnh: Baobacninh.com.vn.
Sách “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng”. Ảnh: Baobacninh.com.vn.
Lên top