Bạc Liêu sẽ tổ chức thi người đẹp

Bạc Liêu đã từng được Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chọn làm điểm tổ chức vào năm 2014 (ảnh BTC Hoa hậu Việt Nam cung cấp).
Bạc Liêu đã từng được Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chọn làm điểm tổ chức vào năm 2014 (ảnh BTC Hoa hậu Việt Nam cung cấp).
Bạc Liêu đã từng được Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chọn làm điểm tổ chức vào năm 2014 (ảnh BTC Hoa hậu Việt Nam cung cấp).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top