Bắc Giang: Dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao, giải trí

Khu du tích và danh thắng Tây Yên Tử (Sơn Động - Bắc Giang). Ảnh: Sở Ngoại vụ Bắc Giang
Khu du tích và danh thắng Tây Yên Tử (Sơn Động - Bắc Giang). Ảnh: Sở Ngoại vụ Bắc Giang
Khu du tích và danh thắng Tây Yên Tử (Sơn Động - Bắc Giang). Ảnh: Sở Ngoại vụ Bắc Giang
Lên top