''Ảnh Báo chí Thế giới 2019’’: Đa dạng những góc nhìn chân thực

Một góc triển lãm ''Ảnh Báo chí Thế giới 2019'' ở ven hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: L.Q.V
Một góc triển lãm ''Ảnh Báo chí Thế giới 2019'' ở ven hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: L.Q.V
Một góc triển lãm ''Ảnh Báo chí Thế giới 2019'' ở ven hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: L.Q.V
Lên top