Ấn ức Trắng và Thám Tử Kỳ Phát: 2 tiểu thuyết trinh thám Việt hấp dẫn

“Thám Tử Kỳ Phát” được ví như là tiểu thuyết trinh thám “Sherlock Holmes” Việt Nam. Ảnh: Đạt.
“Thám Tử Kỳ Phát” được ví như là tiểu thuyết trinh thám “Sherlock Holmes” Việt Nam. Ảnh: Đạt.
“Thám Tử Kỳ Phát” được ví như là tiểu thuyết trinh thám “Sherlock Holmes” Việt Nam. Ảnh: Đạt.
Lên top