Ăn Tết mùa dịch: "Thay đổi thói quen từ ý thức của mỗi người"

Ăn Tết bên gia đình nhỏ mùa dịch là cách bảo vệ sức khoẻ bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Đình Phúc.
Ăn Tết bên gia đình nhỏ mùa dịch là cách bảo vệ sức khoẻ bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Đình Phúc.
Ăn Tết bên gia đình nhỏ mùa dịch là cách bảo vệ sức khoẻ bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Đình Phúc.
Lên top