Facebook nóng:

An nhiên “sống sót” qua bão dư luận