Âm nhạc chống dịch: Da diết và xóa nhòa khoảng cách

Ưng Hoàng Phúc và các nghệ sĩ trẻ hát cổ vũ chống dịch. Ảnh: NSCC
Ưng Hoàng Phúc và các nghệ sĩ trẻ hát cổ vũ chống dịch. Ảnh: NSCC
Ưng Hoàng Phúc và các nghệ sĩ trẻ hát cổ vũ chống dịch. Ảnh: NSCC
Lên top