Ai sẽ thay thế NSND Hoàng Dũng trong phần 2 "Trở về yêu thương"?

NSND Trung Anh (bên phải) sẽ thay thế NSND Hoàng Dũng trong phần 2 "Trở về yêu thương". Ảnh: NSX.
NSND Trung Anh (bên phải) sẽ thay thế NSND Hoàng Dũng trong phần 2 "Trở về yêu thương". Ảnh: NSX.
NSND Trung Anh (bên phải) sẽ thay thế NSND Hoàng Dũng trong phần 2 "Trở về yêu thương". Ảnh: NSX.
Lên top