70 gian hàng giới thiệu sách mới, khuyến mãi tại Hội sách mùa thu Hà Nội 2016