6 phim của NSND Đặng Nhật Minh được giáo sư Hà Lan chọn chiếu tại Việt Nam