Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

479 nghệ sĩ xúc động khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú