4 Hoa hậu Việt Nam không thi quốc tế: Người từ chối, người gặp ồn ào

4 Hoa hậu Việt Nam không thi quốc tế vì những lý do riêng. Ảnh: BTC.
4 Hoa hậu Việt Nam không thi quốc tế vì những lý do riêng. Ảnh: BTC.
4 Hoa hậu Việt Nam không thi quốc tế vì những lý do riêng. Ảnh: BTC.
Lên top