4 ca sĩ là con nuôi của Phi Nhung: Người tách ra hát solo, người dính ồn ào

4 ca sĩ là con nuôi của Phi Nhung. Ảnh: NSCC, CTCC.
4 ca sĩ là con nuôi của Phi Nhung. Ảnh: NSCC, CTCC.
4 ca sĩ là con nuôi của Phi Nhung. Ảnh: NSCC, CTCC.
Lên top