3 tính cách nghệ thuật cùng ''Ờ’’

Ba họa sĩ tại triển lãm mỹ thuật ''Ờ'', từ trái sang: Lê Hải Triều, Hoàng Võ và Thái Vĩnh Thành. Ảnh: L.Q.V
Ba họa sĩ tại triển lãm mỹ thuật ''Ờ'', từ trái sang: Lê Hải Triều, Hoàng Võ và Thái Vĩnh Thành. Ảnh: L.Q.V
Ba họa sĩ tại triển lãm mỹ thuật ''Ờ'', từ trái sang: Lê Hải Triều, Hoàng Võ và Thái Vĩnh Thành. Ảnh: L.Q.V
Lên top