3 tài tử đóng Đường Tăng "Tây du ký": Người chật vật, người giàu có

3 tài tử đóng Đường Tăng trong Tây du ký phiên bản 1986. Ảnh: NSCC.
3 tài tử đóng Đường Tăng trong Tây du ký phiên bản 1986. Ảnh: NSCC.
3 tài tử đóng Đường Tăng trong Tây du ký phiên bản 1986. Ảnh: NSCC.
Lên top