3 nàng "Tiểu Yến Tử" Hoàn Châu cách cách: Người viên mãn, kẻ dính tai tiếng

Các nàng Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Các nàng Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Các nàng Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Lên top