200 đại biểu quốc tế tham gia Ngày thơ Việt Nam tổ chức tại Bắc Giang

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 được tổ chức tại Bắc Giang sáng ngày 19.2.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 được tổ chức tại Bắc Giang sáng ngày 19.2.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 được tổ chức tại Bắc Giang sáng ngày 19.2.
Lên top