20 doanh nghiệp phim lớn ở Việt Nam kiến nghị được mở cửa sản xuất từ 15.10

Các phim được chiếu trên Galaxy Play. Ảnh: NSX.
Các phim được chiếu trên Galaxy Play. Ảnh: NSX.
Các phim được chiếu trên Galaxy Play. Ảnh: NSX.
Lên top